Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN OD 12. ŘÍJNA 2020:

Usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 994 bylo uloženo úřadům, aby v rámci svým pracovišť zavedly úřední dny dva v týdnu v rozsahu 5 hodin. Od pondělí 12. října proto bude na jednotlivých pracovištích Městského úřadu v Berouně platit následující úřední doba:

Pracoviště v budově radnice, Husovo nám. 68 + v budově ÚZSVM, Tř. Politických vězňů 20 (bývalý okresní úřad)

PO a ST 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Pracoviště v budově Úřadu práce, Pod Kaplankou 21 (OSVZ)

PO a ST 8:00 – 13:00 (nutná návaznost na úřední hodiny Úřadu práce).

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635 (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:00, ÚT a ČT 8:00 – 13:00

(zde budou odbavování klienti předem objednaní přes objednávkový systém)

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Pechová DagmarKomise bytová - místopředsedkyně komise
Pěnička Petr, Bc.Odbor výstavby - referent územního řízení a stavebního řádu

Telefon: +420 311 654 255

E-mail: vyst6@muberoun.cz

Perglerová IlonaÚsek školství - referentka školství
Odbor školství a volnočasových aktivit - referentka školství

Telefon: +420 311 654 224

E-mail: oskvv3@muberoun.cz

Peterka TomášOdbor dopravy a správních agend - mistr
Úsek správy dopravy - mistr

Telefon: +420 311 654 310

E-mail: doprava26@muberoun.cz

Petříček Tomáš, Mgr.Komise pro likvidaci majetku - člen komise
Picková RadkaKomise bytová - členka komise
Pinkasová LeonaKancelář tajemníka - organizační pracovník
Oddělení komunikace a vnějších vztahů - organizační pracovník

Telefon: +420 311 654 360

E-mail: sekr3@muberoun.cz

Piskáček Jan, Mgr.Komise pro sport a sportovní dotace - předseda komise
Plavcová JanaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka sociálního bydlení, manažarka prevence kriminality
Komise pro prevenci kriminality - tajemnice komise
Oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky - koordinátorka sociálního bydlení, manažarka prevence kriminality

Telefon: +420 311 654 353

E-mail: osvz29@muberoun.cz

Poborská Pavlína, Mgr.Úsek technický a ekonomický - invetiční referent
Odbor majetku a investic - investiční referent

Telefon: +420 311 654 233

E-mail: omi4@muberoun.cz

Stránka