Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

UPOZORNĚNÍ:

Rybářské lístky se v letošním roce vydávají v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, a to v budově radnice (Husovo nám. 68), odbor životního prostředí, č. dv. C207.

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Hadáčková LenkaOdbor životního prostředí - odpady
Oddělení ochrany vod, ovzduší a odpadů - odpady

Telefon: +420 311 654 275

E-mail: odpad@muberoun.cz

Haklová Jitka, Mgr.Komise školská - členka komise
Halaburdová KristinaPracovní skupina pro revitalizaci sídlišť - členka skupiny
Havel JiříOdbor dopravy a správních agend - zvláštní užívání komunikací pro k. ú. Beroun
Úsek správy dopravy - zvláštní užívání komunikací pro k. ú. Beroun

Telefon: +420 311 654 327

E-mail: doprava5@muberoun.cz

Havlíček Václav, Ing.Komise výstavby - člen komise
Havlíková Dorota, Ing. arch.Pracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - členka skupiny
Hejdová Jiřina, Mgr.Odbor životního prostředí - zemědělský půdní fond
Oddělení ochrany přírody - zemědělský půdní fond

Telefon: +420 311 654 278

E-mail: zp7@muberoun.cz

Holeček Jan, Mgr., Ph.D.Komise životního prostředí - člen komise
Holečková ZuzanaOdbor územního plánování a regionálního rozvoje - územní plán Beroun
Úsek územního plánování Beroun - územní plán
Komise pro územní plán - tajemnice komise

Telefon: +420 311 654 181

E-mail: uprr1@muberoun.cz

Holomel VladimírÚsek údržby - dílna Hlinky
Odbor hospodářské správy - dílna Hlinky

Stránka