Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN: 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

 

Pokladna + CZECHPOINT

PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT + ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT a ČT 8:00 – 13:30

 

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Randa Vratislav, Ing.Zastupitelstvo města - zastupitel
Redzinová Radka, Bc.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vedoucí oddělení SPOD, kurátor pro děti a mládež (mladiství ve věku 15 - 18 let)
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí oddělení SPOD, kurátor pro děti a mládež (mladiství ve věku 15 - 18 let)
Komise pro prevenci kriminality - členka komise

kurátor pro děti a mládež : 311 654 354

Mobil: 607 168 789

E-mail: osvz5@muberoun.cz

Roztočilová KarolínaOdbor životního prostředí - ovzduší
Úsek ochrany vod, ovzduší a odpadů - ovzduší

Telefon: +420 311 654 276

E-mail: zp2@muberoun.cz

Roztočilová Martina, Mgr.Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referentka
Oddělení obecní živnostenský úřad - referentka

Telefon: +420 311 654 379

E-mail: zu2@muberoun.cz

Rychlý Milan, Bc.Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referent oddělení přestupků a správních deliktů
Oddělení přestupků - referent oddělení přestupků a správních deliktů

Telefon: +420 311 654 303

E-mail: spr11@muberoun.cz

Řehořová MonikaOdbor hospodářské správy - uklízečka

Telefon: +420 311 654 148