Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN: 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

 

Pokladna + CZECHPOINT

PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT + ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT a ČT 8:00 – 13:30

 

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Setnička Josef, Ing.Komise pro likvidaci majetku - místopředseda komise
Pracovní skupina pro založení stipendijního nebo nadačního fondu města Beroun - člen skupiny

E-mail: setpe@seznam.cz

Schenk Pavel, BBAKomise dopravy - člen komise

E-mail: pschenk@seznam.cz

Scherber AlexandrMěstská policie - velitel
Komise pro prevenci kriminality - člen komise
Povodňová komise - člen Povodňové komise města Beroun

Telefon: +420 311 654 290

E-mail: be5@muberoun.cz

Schimmerová Ĺubica, Ing.Odbor výstavby - referentka územního řízení a stavebního řádu

Telefon: +420 311 654 256

E-mail: vyst8@muberoun.cz

Schmiedová Adéla, Ing., Ph.D.Osadní výbor Hostim - místopředsedkyně výboru
Sideropoulos IoannisKomise pro kulturu a kulturní dotace - člen komise
Sixta Jiří, Mgr.Komise pro prevenci kriminality - člen komise
Skálová Barbora, Mgr.Osadní výbor Hostim - předsedkyně výboru
Pracovní skupina pro řešení zásobování vodou městské části Beroun-Hostim - členka skupiny
Sklenářová Věra, Bc.Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referentka
Oddělení obecní živnostenský úřad - referentka

Telefon: +420 311 654 376

E-mail: zu9@muberoun.cz

Slabochová Ivana, Mgr.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovnice (obvod S, T, Ť, Z)
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - sociální pracovnice (obvod S, T, Ť, Z)

Telefon: +420 311 654 348

Mobil: +420 607 217 333

E-mail: osvz17@muberoun.cz

Stránka