Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

UPOZORNĚNÍ:

Rybářské lístky se v letošním roce vydávají v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, a to v budově radnice (Husovo nám. 68), odbor životního prostředí, č. dv. C207.

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Slavíková Květuše, Mgr.Odbor školství a volnočasových aktivit - referentka školství
Komise školská - tajemnice komise
Úsek školství - referentka školství

Telefon: +420 311 654 223

E-mail: oskvv4@muberoun.cz

Slivková Zdeňka, Ing.Kancelář tajemníka - vedoucí kanceláře tajemníka

Telefon: +420 311 654 130

E-mail: vedkt@muberoun.cz

Smejkalová MarkétaOdbor finanční - referentka finanční a daňové správy
Úsek místních poplatků - referentka finanční a daňové správy

Telefon: +420 311 654 169

E-mail: poplatky1@muberoun.cz

Smetanová MonikaOdbor výstavby - referentka územního řízení a stavebního řádu

Telefon: +420 311 654 251

E-mail: vyst1@muberoun.cz

Sokolová Kamila, Ing.Úsek pozemních komunikací - technik pro dopravní stavby
Odbor dopravy a správních agend - technik pro dopravní stavby

Telefon: +420 311 654 325

E-mail: doprava11@muberoun.cz

Součková Magdalena, MgA.Úsek památkové péče - referent
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - referent památkové péče
Pracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - členka skupiny

Telefon: +420 311 654 184

E-mail: uprr3@muberoun.cz

Soukup Martin, Ing.Oddělení přestupků a správních deliktů - referent oddělení přestupků a správních deliktů
Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referent oddělení přestupků a správních deliktů

Telefon: +420 311 654 331

E-mail: doprava8@muberoun.cz

Soukupová Jitka, Mgr.Oddělení komunikace a vnějších vztahů - vedoucí odělení
Kancelář tajemníka - vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: +420 311 654 133

E-mail: tm@muberoun.cz

Stančíková PetraKrizové řízení a civilní obrana - krizové řízení a civilní obrana
Kancelář tajemníka - krizové řízení
Bezpečnostní rada - tajemník
Krizový štáb - tajemník

Telefon: +420 311 654 311

E-mail: ktkr@muberoun.cz

Stehlíková ŠárkaDomov penzion pro důchodce Beroun - koordinátor pečovatelské služby

Telefon: +420313128116 

Mobil: 725501848

E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Stránka