Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN: 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

 

Pokladna + CZECHPOINT

PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT + ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT a ČT 8:00 – 13:30

 

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Táborská Alžběta, Bc.Komise zdravotnictví a sociálních věcí - předsedkyně komise
Tomčo Dušan, Mgr.Zastupitelstvo města - zastupitel
Rada města - radní
Pracovní skupina pro založení stipendijního nebo nadačního fondu města Beroun - člen skupiny
Pracovní skupina pro stanovení pravidel participativního rozpočtu - člen skupiny
Bezpečnostní rada - místostarosta
Místostarosta - místostarosta

Telefon: +420 311 654 112

E-mail: mstar.tomco@muberoun.cz

Topinka Jiří, Mgr.Pracovní skupina - letopisecká komise - člen skupiny
Trunečková Ivana, Ing.Odbor dopravy a správních agend - technik pro dopravní stavby
Úsek pozemních komunikací - technik pro dopravní stavby

Telefon: +420 311 654 328

E-mail: doprava12@muberoun.cz

Třísková Eliška, Mgr.Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referentka přestupků a správních deliktů
Oddělení přestupků - referentka přestupků a správních deliktů

Telefon: +420 311 654 304

E-mail: spr10@muberoun.cz

Tuček Martin, Ing.Komise pro kulturu a kulturní dotace - člen komise
Tučková HanaKancelář tajemníka - koordinátor partnerských vztahů
Oddělení komunikace a vnějších vztahů - koordinátor partnerských vztahů

Telefon: +420 311 654 360

E-mail: sekr1@muberoun.cz

Tuma AdolfOdbor hospodářské správy - řidič

Mobil: +420 725 022 792

Tůmová Michala, Mgr.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovnice (obvod G, K, Q)
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - sociální pracovnice (obvod G, K, Q)

Telefon: +420 311 654 361

Mobil: +420 723 920 247

E-mail: osvz28@muberoun.cz

Tutterová Markéta, Mgr.Komise pro prevenci kriminality - předsedkyně komise