Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

UPOZORNĚNÍ:

Rybářské lístky se v letošním roce vydávají v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, a to v budově radnice (Husovo nám. 68), odbor životního prostředí, č. dv. C207.

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Kolowrat TomášÚsek územního plánování Beroun - referent - GIS
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - referent - GIS
Pracovní skupina - letopisecká komise - člen skupiny
Komise výstavby - tajemník komise

Telefon: +420 311 654 182,245

E-mail: gis@muberoun.cz

Konvalinková VladimíraOdbor dopravy a správních agend - občanské průkazy a cestovní doklady
Oddělení správních a dopravně správních agend - občanské průkazy a cestovní doklady
Úsek občanských a cestovních dokladů - občanské průkazy a cestovní doklady

Telefon: +420 311 654 385

Telefon: +420 974 872 672

E-mail: spr3@muberoun.cz

Konvička TomášÚsek údržby - dílna Hlinky
Odbor hospodářské správy - dílna Hlinky

Telefon: +420 602 241 639

E-mail: omi9@seznam.cz

Kopecká MarieKancelář tajemníka - podatelna
Podatelna - podatelna

Telefon: +420 311 654 111,138

E-mail: podatelna1@muberoun.cz

Kopřiva MartinOdbor majetku a investic - investiční referent
Úsek technický a ekonomický - investiční referent

Telefon: +420 311 654 232

E-mail: omi7@muberoun.cz

Kopřivová MariePracovní skupina - letopisecká komise - členka skupiny
Koptík Tomáš, Ing.Oddělení přestupků a správních deliktů - referent oddělení přestupků a správních deliktů
Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referent oddělení přestupků a správních deliktů

Telefon: +420 311 654 314

E-mail: spr6@muberoun.cz

Korandová Alena, Ing. arch.Komise výstavby - členka komise
Korček Viktor, PhD.MBA, B.A.Komise pro cestovní ruch - předseda komise
Košlík Zdeněk, Ing.Komise životního prostředí - člen komise

Stránka