Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN OD 12. ŘÍJNA 2020:

Usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 994 bylo uloženo úřadům, aby v rámci svým pracovišť zavedly úřední dny dva v týdnu v rozsahu 5 hodin. Od pondělí 12. října proto bude na jednotlivých pracovištích Městského úřadu v Berouně platit následující úřední doba:

Pracoviště v budově radnice, Husovo nám. + v budově ÚZSVM, Tř. Politických vězňů(bývalý okresní úřad)

PO a ST 8:00 – 11:00. a 13:00 – 15:00

Pracoviště v budově úřadu práce, Pod Kaplankou (OSVZ)

PO a ST 8:00 – 13:00 (nutná návaznost na úřední hodiny Úřadu práce).

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:00, ÚT a ČT 8:00 – 13:00

(zde budou odbavování klienti předem objednaní přes objednávkový systém)

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Smetanová MonikaOdbor výstavby - referentka územního řízení a stavebního řádu

Telefon: +420 311 654 251

E-mail: vyst1@muberoun.cz

Součková Magdalena, MgA.Úsek památkové péče - referent
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - referent památkové péče
Pracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - členka skupiny

Telefon: +420 311 654 184

E-mail: uprr3@muberoun.cz

Soukup Martin, Ing.Oddělení přestupků a správních deliktů - referent oddělení přestupků a správních deliktů
Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referent oddělení přestupků a správních deliktů

Telefon: +420 311 654 331

E-mail: doprava8@muberoun.cz

Soukupová Jitka, Mgr.Oddělení komunikace a vnějších vztahů - vedoucí odělení
Kancelář tajemníka - vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

Telefon: +420 311 654 133

E-mail: tm@muberoun.cz

Stančíková PetraKrizové řízení a civilní obrana - krizové řízení a civilní obrana
Kancelář tajemníka - krizové řízení
Bezpečnostní rada - tajemník
Krizový štáb - tajemník

Telefon: +420 311 654 311

E-mail: ktkr@muberoun.cz

Stehlíková ŠárkaDomov penzion pro důchodce Beroun - koordinátor pečovatelské služby

Telefon: +420313128116 

Mobil: 725501848

E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Stejskalová MonikaÚsek Czech POINT - referent informačních systémů - CzechPOINT
Odbor správní a obecní živnostenský úřad - referent informačních systémů - CzechPOINT

Telefon: +420 311 654 277

E-mail: czechpoint1@muberoun.cz

Stibalová Milena, Bc., DiS.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vedoucí oddělení SPOD, sociální pracovnice (obvod P, U Ž)
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí oddělení SPOD, sociální pracovnice (obvod P, U Ž)

Telefon: +420 311 654 357

Mobil: +420 721 613 245

E-mail: osvz18@muberoun.cz

Stolín Martin, Mgr., PhD.Pracovní skupina pro založení stipendijního nebo nadačního fondu města Beroun - člen skupiny
Strnad Ladislav, Doc. Ing., CSc.Pracovní skupina pro založení stipendijního nebo nadačního fondu města Beroun - člen skupiny

Mobil: +420 608 120 169

E-mail: strnadlad@seznam.cz