Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

UPOZORNĚNÍ:

Rybářské lístky se v letošním roce vydávají v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, a to v budově radnice (Husovo nám. 68), odbor životního prostředí, č. dv. C207.

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Zelenková ZuzanaKomise zdravotnictví a sociálních věcí - tajemnice komise
Oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky - sociální pracovnice, senioři, osoby se zdravotním postižením
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovnice, senioři, osoby se zdravotním postižením

Telefon: +420 311 654 352

E-mail: osvz3@muberoun.cz

Zelinka JakubOdbor majetku a investic - investiční referent
Úsek technický a ekonomický - investiční referent

Telefon: +420 311 654 236

E-mail: omi10@muberoun.cz

Zelinková Harjanti, Ing.Úsek úřad územního plánování - územně plánovací činnost
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - územně plánovací činnost

Telefon: +420 311 654 139

E-mail: uprr6@muberoun.cz

Zítková Marie, Bc.Oddělení ochrany vod, ovzduší a odpadů - ovzduší
Odbor životního prostředí - ovzduší

Telefon: +420 311 654 276

E-mail: zp2@muberoun.cz

Zítová MichaelaÚsek sportu a cestovního ruchu - referentka sportu a cestovního ruchu
Odbor školství a volnočasových aktivit - referentka sportu a cestovního ruchu
Komise pro sport a sportovní dotace - tajemnice

Telefon: +420311654243

E-mail: osva1@muberoun.cz

Zítová Pavla, Ing.Odbor finanční - účetní
Úsek rozpočtu a účetnictví - účetní
Pracovní skupina - Program regenerace MPZ Beroun - členka skupiny

Telefon: +420 311 654 162

E-mail: fo8@muberoun.cz

Zykán Václav, Ing.Osadní výbor Hostim - člen výboru
Žáčková Bronislava, Mgr.Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - sociální pracovnice, náhradní rodinná péče, dohody o výkonu PP, pěstounská péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovnice, náhradní rodinná péče, dohody o výkonu PP, pěstounská péče

Telefon: +420 311 654 358

Mobil: +420 607 253 965

E-mail: osvz6@muberoun.cz

Žbel Miroslav, Mgr.Komise školská - člen komise
Pracovní skupina - letopisecká komise - člen skupiny

E-mail: mzbel@seznam.cz

Stránka