Obsah

Odbor správní a obecní živnostenský úřad

Organizační zařazení

Město Beroun > Městský úřad

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 17:00
středa8:00 - 17:00
Adresy
Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum

pátek není úřední den

 

 

 

Podřízené organizační složky

[b]
Česká pošta: Beroun-Město, Kostelní 121/27, Beroun-Město, Švermova 1649

Notáři: Schovánková Ivana, Beroun-Město, Wagnerovo nám. 1541
Cafourková Andrea, Beroun-Centrum, Havlíčkova 101/18
Procházka Jindřich, Beroun-Město, Havlíčkova 1735

Další pracoviště Czech POINT na obecních, městských úřadech nebo městysích v okolí Berouna:
a) Broumy, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Mořina, Mořinka, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tmaň, Trubín, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zdice.
b) Březová, Bzová, Cerhovice, Hořovice, Hostomice, Hvozdec, Komárov, Kotopeky, Libomyšl, Lochovice, Olešná, Otmíče, Praskolesy, Tlustice, Točník, Újezd, Zaječov, Záluží, Žebrák.

Vydávání výpisů a výstupů a příjem podání v rámci Czech POINT
Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do kategorií:

- výpisy z informačních systémů veřejné správy
- podání vůči státní správě
- základní registry
- datové schránky
- konverze na žádost a související služby
- zprostředkovaná identifikace osoby

Výpisy z informačních systémů veřejné správy:

- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis snímku z katastrální mapy
- Výpis z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků
jednotek, obecně prospěšných společností)
- Výpis z rejstříku trestů
(Pokud jdete žádat o výpis Rejstříku trestů a nejste občanem ČR, informační systém požaduje
i doložení rodného příjmení. Žadatelé, kteří nejsou občané ČR, by měli předkládat i doklad, který obsahuje rodné příjmení. Jde například o Rodný list.)
- Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
- Výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Výpis ze živnostenského rejstříku

Podání vůči státní správě:
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Datové schránky:
Zřízení datové schránky
Vydání nových přístupových údajů
Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Zrušení přístupu pověřené osoby
Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Povolení přístupu poštovních datových zpráv
Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
Oznámení o změně statutárního orgánu
Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
Konverze na žádost a související služby:
- Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
- Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Zprostředkovaná identifikace
Základní registry:
- Výpis údajů z registru obyvatel
- Veřejný výpis údajů z registru osob
- Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
- Výpis o využití údajů z registru obyvatel
- Záznam o využívání údajů v registru osob
- Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
- Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
- Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě