Obsah

Program rozvoje města Beroun na období 2018 – 2030

 

Zpracováním Programu rozvoje města Beroun vznikne nový strategický dokument navazující na Strategický plán rozvoje města Beroun z roku 2005. Pro tvorbu dokumentu byla vytvořena pracovní skupina, která se po dobu realizace projektu sejde minimálně 3x. Skupina je složena ze zástupců vedení města, předsedů komisí a výborů města, zástupců podnikatelů a neziskových organizací, CHKO a dalších.

Nezbytným podkladem nového Programu rozvoje města je dotazníkové šetření, které mezi místními obyvateli proběhlo od června do července 2017.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE k PROGRAMU:

 

Zadavatel:                  Město Beroun

Kontaktní osoba:        Ing. arch. Dana Vilhelmová, odbor územního plánování a reg. rozvoje

Telefon:                      +420 311 654 180

E-mail:                        uprr@muberoun.cz

 

 

Zpracovatel:    GaREP, spol. s r. o.

Náměstí 28. října 3

502 00 Brno

 

Termín realizace projektu: 05/2017 - 02/2018 (10 měsíců)

Program rozvoje města Beroun na období 2018 - 2030 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 11. 4. 2018 usnesením č. 25/2018.

 

Seznam členů pracovní skupiny
Program rozvoje města Beroun