Obsah

Územní plánování

Město Beroun


Úplné znění Územního plánu Beroun po změně č.3 - ZDE


Územní plán Beroun  ZDE

-vydaný Zastupitelstvem města Beroun dne 13. 3. 2017 s nabytím účinnosti dne 30. 3. 2017


Změna č.1 ÚP Beroun - ZDE

- vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne
10. 10. 2018

Změna č.2 ÚP Beroun - ZDE

- vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne
10. 10. 2018

Změna č. 3 ÚP Beroun - ZDE

- vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 23. 6. 2021 s nabytím účinnosti dne
14. 7. 2021

Změna č. 4 ÚP Beroun - ZDE (schválené zadání)

Změna č. 4a ÚP Beroun - ZDE (návrh pro veřejné projednání)

 

Ideová urbanisticko- architektonická soutěž "Řešení Wagnero náměstí, Beroun" - více ZDE