Obsah

Územní plánování

Město Beroun


Úplné znění Územního plánu po změně č.1 a č.2 - ZDE


Územní plán Beroun  ZDE

-vydaný Zastupitelstvem města Beroun dne 13. 3. 2017 s nabytím účinnosti dne 30. 3. 2017


Změna č.1 ÚP Beroun - ZDE

- vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne
10. 10. 2018

Změna č.2 ÚP Beroun - ZDE

- vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne
10. 10. 2018

Změna č. 3 ÚP Beroun - návrh pro veřejné projednání - ZDE

Ideová urbanisticko- architektonická soutěž "Řešení Wagnero náměstí, Beroun" - více ZDE