Město Beroun

Úplné znění Územního plánu Beroun po změně č.4a - ZDE

Územní plán Beroun 

  • vydaný Zastupitelstvem města Beroun dne 13. 3. 2017 s nabytím účinnosti dne 30. 3. 2017

Změna č.1 ÚP Beroun - ZDE

  • vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne 10. 10. 2018

Změna č.2 ÚP Beroun - ZDE

  • vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne 10. 10. 2018

Změna č. 3 ÚP Beroun

  • vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 23. 6. 2021 s nabytím účinnosti dne 14. 7. 2021

Změna č. 4 ÚP Beroun -ZDE  (pro společné jednání)

Změna č. 4 ÚP Beroun -ZDE  (pro veřejné projednání)

Změna č. 4a ÚP Beroun 

  • vydaná Zastupitelstvem města Beroun dne 22. 6. 2022 s nabytím účinnosti dne 26. 7. 2022

Ideová urbanisticko-architektonická soutěž "Řešení Wagnerovo náměstí, Beroun" - více ZDE