Obsah

Územní plánování

Územní plán Bavoryně Staženo: 581x | 13.03.2020

Stránka

  • 1

BAVORYNĚ

  • Územní plán Bavoryně nabyl účinnosti dne 27.8.2010.
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu