Obsah

Územní plánování

Územní plán Broumy Staženo: 195x | 30.08.2017

Stránka

  • 1

BROUMY

  • Územní plán Broumy nabyl účinnosti dne 19.8.2017
  • Do územního plánu obce lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu