Obsah

Územní plánování

Územní plán Bubovice Staženo: 257x | 17.07.2017

Stránka

  • 1

BUBOVICE

  • Územní plán Bubovice nabyl účinnosti dne 15. 7. 2017
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.  
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.