Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

HLÁSNÁ TŘEBÁŇ

  • Územní plán obce Hlásná Třebaň byl schválen dne 25.3.2005.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Hlásná Třebaň nabyla účinnosti 3.7.2010.
  • Změna č. 2  územního plánu obce Hlásná Třebaň nabyla účinnosti 20.7.2017
  • Původní územní plán obce Hlásná Třebaň není k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu