Obsah

Územní plánování

Regulačním plán - Obytná zóna U kaštanu Staženo: 610x | 11.04.2013

Územní plán Hudlice Staženo: 390x | 02.06.2016

Stránka

  • 1

HUDLICE

  • Územní plán Hudlice nabyl účinnosti 16.2.2016
  • Rozsah dokumentace územního plánu Hudlice neumožňuje její úplné zveřejnění v elektronické podobě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu