Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

KARLŠTEJN

  • Územní plán obce Karlštejn byl schválen dne 6.10.2005.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Karlštejn nabyla účinnosti 7.2.2009.
  • Územní plán obce Karlštejn není k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu