Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

KONĚPRUSY

  • Územní plán Koněprusy nabyl účinnosti dne 5.9.2008
  • Změna č. 1 územního plánu Koněprusy nabyla účinnosti dne 1.2.2020
  • Původní územní plán Koněprusy není k dispozici v elektronické formě
  • Do územního plánu a změny č. 1 lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu