Obsah

Územní plánování

KONĚPRUSY

  • Územní plán Koněprusy nabyl účinnosti dne 5.9.2008
  • V současné době se pořizuje Změna č. 1 územního plánu Koněprusy
  • Územní plán Koněprusy není k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu