Obsah

Územní plánování

Platná územní plánovací dokumentace Staženo: 955x | 20.05.2013

Změna č. 2 územního plánu obce Liteň Staženo: 745x | 20.05.2013

Změna č. 3 územního plánu obce Liteň Staženo: 913x | 17.12.2014

Stránka

  • 1

LITEŇ

 

  • Územní plán obce Liteň byl schválen v 28.8.2003.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Liteň byla schválena 10.8.2006.
  • Změna č. 2 územního plánu obce Liteň nabyla účinnosti 23.6.2012.
  • Změna č. 3 územního plánu obce Liteň nabyla účinnosti 12.7.2014
  • Územní plán obce Liteň a Změna č. 1 územního plánu obce Liteň nejsou k dispozici v elektronické formě Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce. Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu