Obsah

Územní plánování

Územní plán Loděnice Staženo: 776x | 11.04.2013

Územní studie "Loděnice - plocha VS2" Staženo: 226x | 29.11.2018

Změna č. 1 Územního plánu Loděnice Staženo: 413x | 16.02.2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Loděnice Staženo: 337x | 26.04.2016

Stránka

  • 1

LODĚNICE

  • Územní plán Loděnice nabyl účinnosti dne 14. 12.2011.
  • Změna č. 1 územního plánu Loděnice nabyla účinnosti dne 13. 2. 2015.
  • Územní studie "Loděnice - plocha VS2" - schválena 28. 11. 2018.
  • Zpráva o uplatňování územního plánu Loděnice byla schválena dne 13. 4. 2016.
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu. 
  • V současné době se pořizuje Změna č. 2 územního plánu Loděnice. Pořízení změny schválilo zastupitelstvo obce v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu dne 13.4.2016.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.