Obsah

Územní plánování

Územní plán Lužce Staženo: 327x | 02.02.2015

Stránka

  • 1

LUŽCE

  • Územní plán Lužce nabyl účinnosti dnem 28. 1. 2015
  • Kompletní dokumentace včetně dokladů o pořizování je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.  
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.