Obsah

Územní plánování

Územní plán Mořinka Staženo: 376x | 11.04.2013

Změna č. 1 územního plánu Mořinka Staženo: 194x | 12.09.2017

Stránka

  • 1

MOŘINKA

  • Územní plán Mořinka nabyl účinnosti dne 1. 6. 2012
  • Změna č. 1 územního plánu Mořinka nabyla účinnosti dne 29.6.2017
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.  
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.
  • V současné době se pořizuje Regulační plán Mořinka. Zadání regulačního plánu je obsahem územního plánu.

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Územní plán Mořinka

Změna č. 1 územního plánu Mořinka