Obsah

Územní plánování

Opatření obecné povahy Staženo: 143x | 14.03.2018

Územní plán Nesvačily Staženo: 138x | 14.03.2018

Stránka

  • 1

NESVAČILY

  • Územní plán Nesvačily nabyl účinnosti dne 25.11.2017.
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu