Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

NOVÝ JÁCHYMOV

  • Územní plán Nový Jáchymov nabyl účinnosti 11. 4. 2015
  • Územní studie pro plochu BV3 a PV1 v územním plánu Nový Jáchymov schválena 18. 09. 2018
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu