Obsah

Územní plánování

Územní plán Srbsko Staženo: 517x | 11.04.2013

Stránka

  • 1

SRBSKO

  • Územní plán Srbsko nabyl účinnosti dne 22.10.2010.
  • Územní studie zástavby rodinných domů Srbsko-schválena 1.6.2010
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu