Obsah

Územní plánování

Územní plán Stašova Staženo: 437x | 25.06.2013

Stránka

  • 1

STAŠOV

  • Územní plán Stašova nabyl účinnosti dne 25. června 2013.
     
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
     
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu


PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE