Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

SUCHOMASTY

  • Územní plán obce Suchomasty byl schválen dne 26.2.2003.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Suchomasty byla schválena 28.12.2006.
  • Změna č. 2 územního plánu obce Suchomasty nabyla účinnosti 3.4.2009.
  • Územní studie pro plochu „Za sokolovnou“ z ÚPO Suchomasty-schválena 25.1.2010
  • V současné době se pořizuje nový Územní plán Suchomast.
  • Územní plán obce Suchomasty a Územní studie pro plochu „Za sokolovnou“ není  k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu