Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

SVATÝ JAN POD SKALOU

  • Územní plán Svatý Jan pod Skalou nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2014.
  • Územnní studie "Soubor 15 rodinných domů Svatý Jan pod Skalou - Sedlec" schválena 11. 5. 2020.
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.