Obsah

Územní plánování

Územní plán Svatý Jan pod Skalou Staženo: 432x | 05.05.2014

Stránka

  • 1

SVATÝ JAN POD SKALOU

  • Územní plán Svatý Jan pod Skalou nabyl účinnosti dnem 1.5.2014
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.