Obsah

Územní plánování

Úplné znění pro vydání změny č. 1 ÚP Svinaře Staženo: 186x | 12.11.2018

Územní plán Svinaře Staženo: 617x | 07.10.2014

Stránka

  • 1

SVINAŘE

  • Územní plán Svinaře nabyl účinnosti 7. 10. 2014.
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu
  • Změna č. 1 územního plánu Svinaře nabyla účinnosti dne 11. 10. 2018