Obsah

Územní plánování

Územní plán Trubská Staženo: 449x | 11.04.2013

Stránka

  • 1

TRUBSKÁ

  • Územní plán Trubská nabyl účinnosti  dne 15.10.2011
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu