Obsah

Územní plánování

Územní plán Vinařice Staženo: 375x | 11.04.2013

Stránka

  • 1

VINAŘICE

  • Územní plán Vinařice nabyl účinnosti  dne 26.7.2012
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu