Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

ZADNÍ TŘEBAŇ

  • Územní plán obce Zadní Třebaň byl schválen v 15.5.2003.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Zadní Třebaň byla schválena 22.6.2006.
  • Změna č. 2 územního plánu obce Zadní Třebaň nabyla účinnosti 12.12.2009.
  • Územní plán obce Zadní Třebaň a Změna č. 1 územního plánu obce Zadní Třebaň nejsou k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu