Obsah

Územní plánování

Stránka

  • 1

ŽELEZNÁ

  • Regulační plán části Z 3.3 Železná nabyl účinnosti dne 18. 9. 2019.
  • Územní plán obce Železná byl schválen dne 15. 8. 2006.
  • Projednávání změny č. 1 územního plánu obce bylo zastaveno na žádost navrhovatele.
  • Změna č. 2 územního plánu obce Železná nabyla účinnosti dne 3. 2. 2010.
  • Změna č. 3 územního plánu obce Železná nabyla účinnosti dne 28. 12. 2011.
  • Územní plán obce není k dispozici v elektronické formě.
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce. Do územního plánu obce a jeho změn č. 2 a č. 3 a regulačního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.