Obsah


Aktuální veřejné zakázky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Archiv

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná zakázka malého rozsahu - Shindler CZ, a. s. Praha 5 - Smllouva o údržbě zařízení 19.10.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 - výroba nábytku 16.10.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249 - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 21.09.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 - výroba nábytku - kuchyňské sestavy do čtyř kuchyněk 03.09.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky a učitele - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249 19.08.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Ocenění společnosti Technické služby Beroun, s. r. o. - opětovné zadání 24.07.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - ZŠ Beroun Závodí, Komenského 249, 266 01 Beroun - výměna střešních oken 07.07.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249 - Výměna podlahových krytin 22.06.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249 - Dodávka školního nábytku 18.06.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Ocenění společnosti Technické služby Beroun, s. r. o. 12.06.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. Základní škola a Mateřská škola Beroun, Preislerova 1335 - Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu A - 2. stupně ZŠ - 1. a 2. patro 29.05.2015
Výzva k podání nabídek - Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace WC a umývárny 29.05.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Moderní učitel 21. století - Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249 29.04.2015
Veřejná zakázka - Veřejná doprava pro všechny - Smlouva o dílo 03.03.2015
Veřejná zakázka - Bezpečně za sportem - Smlouva o dílo 03.03.2015
Veřejná zakázka - Bezpečně do školy - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 02.03.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna vstupních dveří do tříd - Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun 10.11.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka u Obchodní akademie Beroun 08.09.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Berounská keramika - znamení identity města - Realizace a dodávka interiéru a expozice Muzea berounské keramiky 08.08.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejné osvětlení - Květinka v Berouně 07.08.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna kotle v Mateřské škole, Vrchlického 63, 266 01 v Berouně 07.08.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Administrátor veřejných zakázek 31.07.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova veřejného osvětlení v ulici Rokycanova a Bořivojova v Berouně 29.07.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Mateřské školky Beroun - Inovace a legrace - Didaktické prvky - Herní prvky 11.07.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Mateřské školky Beroun - Inovace a legrace - Didaktické prvky - Interaktivní projektor včetně softwaru 11.07.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka přes D5 a Litavku - diagnostický posudek 24.06.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup služebního vozidla pro město Beroun 23.06.2014
Výzva k podání nabídek - ZŠ Beroun-Závodí, Komenského 249 - Výměna podlahových krytin 06.06.2014
Výzva k podání nabídek - ZŠ Beroun-Závodí, Komenského 249 - Nábytek 03.06.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ a MŠ Beroun - Rekonstrukce šaten v pavilonu 1. stupně - Zámečnické práce 23.05.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ a MŠ Beroun - Oprava elektroinstalace v pavilonu II. 1. stupně ZŠ 1. a 2. patro - Elektrotechnické a stavební práce 23.05.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka a montáž 15 ks kartoték na občanské průkazy a cestovní doklady pro oddělení správních a dopravně správních agend 21.05.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup PC sestav a tiskáren 12.05.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Hřiště Český lev, Na Ostrově 17, Beroun - Oprava kabin po povodni 07.05.2014
Zjednodušené podlimitní řízení - Mateřské školky Beroun - Inovace a legrace - Didaktické prvky 23.04.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava podpěr mostu u Zimního stadionu Beroun 15.04.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ a MŠ Beroun - rekonstrukce chlapeckých WC 11.04.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Víceúčelové hřiště Zdejcina - dodávka a montáž umělého povrchu 01.04.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun - výměna oken v hlavní budově 18.03.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městský hřbitov - stavební úpravy objektu květinka 13.03.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Hřbitov Jarov - oprava zborcené hřbitovní zdi 10.03.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup výpočetní techniky 30.01.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Kulturní dům Plzeňka PD - stavební úpravy a přístavba 16.01.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Kulturní dům Plzeňka - pasport objektu - Objednávka a zápis z hodnocení přijatých nabídek 26.11.2013
Výzva k podání nabídky - Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249 - Chlazení tříd 20.11.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Osvětlení multifunkčního hřiště Beroun-Hlinky 13.11.2013
Veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění - oprava chodníku, propustku a opěrné zdi v Berouně-Jarov - Smlouva o dílo a Písemná zpráva zadavatele 23.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - MŠ Beroun, Tovární - výměna oken v hospodářském pavilonu 15.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městský hřbitov Beroun - stavební úpravy objektu květinky 14.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Ošetření stromů na Městském hřbitově v Berouně 10.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Místní komunikace v Berouně 04.10.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výroba a tisk Radničního listu města Beroun 19.09.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ Beroun, Preislerova - kuchyně - oprava děšťových svodů 18.09.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Letní kino Beroun - oprava kanalizace 17.09.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městský hřbitov Beroun - oprava hřbitovní zdi - 1. etapa 19.08.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Beroun 2, č. p. 203 - Oprava terasy Duslovy vily 16.08.2013
Zjednodušené podlimitní řízení - Operativní leasing služebních vozidel města Beroun 06.08.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ Preislerova, 1335, Beroun - zateplení obvodového pláště 01.08.2013
Podlimitní veřejná zakázka - Lávka u Obchodní akademie Beroun 29.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Poskytnutí střednědobého úvěru na nákup společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o. se sídlem Beroun 2, Plzeňská 83, PSČ 266 01, IČ 25062310 26.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava historických stolů a dveří v radniční místnosti 25.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městský hřbitov Beroun - oprava hřbitovní zdi - 1. etapa 22.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce chlapeckých WC - 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 17.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce osvětlení tělocvičny - 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 1335 16.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - PC technika - ZŠ Závodí, Komenského 249, Beroun 08.07.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava plotu Mateřské školy Zavadilka 13.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna podlahových krytin - Základní škola, Beroun-Závodí 12.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Multifunkční hřiště Beroun-Hlinky 10.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna oken - ZŠ Závodí, Komenského 249, Beroun 07.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava elektroinstalace v pavilonu II. na 1. stupni 2. ZŠ a MŠ Beroun 06.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Základní škola, Wagnerovo nám. 458, Beroun - výměna oken v hlavní budově 05.06.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Vodorovné dopravní značení 22.05.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova veřejného osvětlení v ulici Jakoubkova v Berouně 20.05.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Služby spojené s provozem mobilních chemických WC 13.05.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna herního prvku na dětském hřišti v ul. J. Hory v Berouně 30.04.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - MŠ Pod Homolkou Beroun - rekonstrukce vodovodu a kanalizace WC a umývárny 24.04.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - 2. ZŠ Preislerova, Beroun - kuchyně - oprava střechy 10.04.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Zimní stadion Beroun - oprava sociálního zařízení v šatně 04.04.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy balkonu v DPD 26.03.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova veřejného osvětlení v ul. Husova, Žižkova, Želivského, Jeronýmova a Sládkovského, městská část Beroun-Zavadilka 13.03.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejná doprava pro všechny 13.03.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova veřejného osvětlení v ulici Chelčického v Berouně 11.03.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Podium - nám. Joachyma Barranda 08.03.2013
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení - Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města Beroun 27.02.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - výměna oken v Mateřské škole Beroun, Tovární 44 19.02.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu - Územní energetická koncepce města Beroun 19.12.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejná doprava pro všechny - překlad odborných textů a dokumentů 30.11.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejná doprava pro všechny - organizace výběrového řízení 30.11.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městské kino - odvětrání suterénu 14.11.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výsadba stromů Beroun - ul. Pod Studánkou a Koš'tálkova 01.11.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka u Obchodní akademie Beroun 25.10.2012
Podlimitní veřejná zakázka - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Beroun 24.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - dopravní model Beroun 16.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - terénní úpravy v objektu Komunitního centra Beroun 15.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Muzeum hrnčířství Beroun, Zámečnická ul. 14 11.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka plastových oken v Mateřské škole Beroun, Tovární 44 11.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování energetického auditu na MŠ Pod Homolkou, Beroun 09.10.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup výpočetní techniky 14.09.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - veřejné osvětlení v ul. Pod Studánkou 11.09.2012
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení - Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města Beroun 22.08.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební úprava stávajícího víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Beroun-Zdejcina 16.08.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup školního nábytku - další učebna pro 1. třídu v Základní škole, Beroun-Závodí, Komenského 249 25.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Městský hřbitov - oprava kaple 18.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Jungmannova ZŠ - instalace sněhových záchytů na severní straně budovy 17.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka 70 ks šatních trojskříněk na 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 13.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - oprava elektroinstalace v pavilonu II. stupně 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 12.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - dodání a instalace kamerového systému v přístupové chodbě a přízemí I. a II. stupně 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova 12.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejné osvětlení ul. Arnoltova a Hněvkovského - městská část Beroun-Město 03.07.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - rekonstrukce podlahy v Základní škole Beroun-Závodí, Komenského 249 14.06.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka tří kusů měřičů rychlosti včetně montáže 01.06.2012
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané formou otevřeného podlimitního řízení - Berounské silnice bez výtluků 31.05.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Naučná stezka "Po stopách povodní" 02.05.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Služební vozidlo Městské policie Beroun 18.04.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava střechy MŠ Pod Homolkou, Beroun 17.04.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejné osvětlení ul. Lesní, Na Kopečku a K Rozhledně - městská část Beroun-Zdejcina 04.04.2012
Výzva k podání nabídky pro akci - Mají si kde hrát? 29.03.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Propustek Jarov 22.03.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Poskytnutí úvěru na předfinancování a spolufinancování investičních projektů města Berouna podpořených z fondu EU 08.03.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Berounské silnice bez výtluků 14.02.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výsadba a kácení stromů Beroun - jaro 2012 08.02.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Ošetření stromů Beroun - zima 2012 18.01.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu - Chodník v ulici Cajthamlova 20.12.2011
Město Beroun - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP 16.11.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup výpočetní techniky 08.11.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Radniční list města Berouna 12.10.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Ošetření stromů Beroun - podzim 2011 11.10.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Cyklostezka Beroun - Nižbor - oprava stávající cesty 27.09.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejná doprava pro všechny 12.09.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka v Kozle přes Loděnický potok - oprava 17.08.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava střechy Hostím 17.08.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměníková stanice Na Parkáně - odstranění stavby 17.08.2011
Výzva k podání nabídky - Živé nádraží Beroun - dopravní terminál - studie proveditelnosti 27.06.2011
Výzva k podání obchodní nabídky - nákup výpočetní techniky 20.06.2011
Oprava střechy Mateřské školy Pod Homolkou, Beroun 09.06.2011
Stavební úpravy v 1. NP v Komunitním centru Beroun na mateřskou školku včetně kompletní zadávací dokumentace 31.05.2011
Výzva k podání nabídek - Oprava střechy Základní školy Wagnerovo náměstí, Beroun - 25950/11 03.05.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Náměstí Joachima Barranda, Beroun - úprava parteru ulice Dolnohradební, Beroun 13.10.2010
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - Protipovodňová prevence Beroun 27.09.2010
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Zavedení principů procesního řízení na MěÚ Beroun 24.08.2010
Cyklostezka - Po stopách českých králů - 1. část 06.08.2010
Výzva k podání nabídky - Územní plán města Berouna 28.06.2010
Výzva k podání obchodní nabídky - nákup výpočetní techniky 21.05.2009
Veřejná zakázka - In-line - Pražské předměstí 20.01.2009

Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek

Název Vyvěšeno Datum sejmutí