Obsah

Formulář pro odeslání podkladů do Volného času v Radničním listu.

Položky označené hvězdičkou jsou povinné. Podklady zasílejte nejpozději do 12. dne daného měsíce.

Při vyplňování formuláře nepoužívejte prosím Caps Lock.

Děkujeme a jsme rádi, že máte zájem své aktivity v Radničním listu prezentovat.

Cenu města Beroun panu - paní

UPOZORNĚNÍ: Položky označené hvězdičkou jsou povinné. Při vyplňování formuláře nepoužívejte prosím Caps Lock.

POZNÁMKA: Před vyplněním nominace doporučujeme seznámit se se "Zásadami pro udělování čestných poct města Beroun" v úvodu.