Obsah

Projekt Svatá Ludmila 1100 let

1

 

Pětiletý projekt připomene první českou světici
V roce 2021 uplyne 1100 let od zavraždění sv. Ludmily na tetínském hradišti

Beroun se společně s Tetínem zapojí do pětiletého projektu k uctění výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily na tetínském hradišti v roce 921. Projekt zastřešuje spolek nazvaný „Svatá Ludmila 1100 let“, který připravuje k tomuto výročí sérii tematických akcí jako například přednášky, konference, poutě, výstavy, koncerty, divadelní představení i akce zaměřené na turistickou infrastrukturu – cyklostezky, naučné stezky a opravy kostelů. Jako jedna z prvních akcí proběhl 1. Celosvětový sraz Ludmil uspořádaný v rámci tetínského posvícení a tetínské pouti 17. září. Zde bylo zároveň podepsáno i memorandum o vzájemné spolupráci mezi Berounem, Tetínem a spolkem „Svatá Ludmila 1100 let“. „Naše dohoda o spolupráci je založena na historické tradici i současné vazbě Berouna a Tetína, který se stal jedním z prvních center přemyslovské dynastie. Ludmila významně přispěla k formování společenského a kulturního profilu nejen našeho regionu, ale celého českého státu. Na významné osobnosti našich dějin a jejich odkaz pro dnešek bychom neměli zapomínat,“ uvedl berounský starosta Ivan Kůs při podpisu. Město Beroun nabídlo obci Tetín administrativní pomoc při zpracování žádosti o dotaci na zajištění celého projektu, prezentaci akcí prostřednictvím Radničního listu, webových stránek a městského informačního centra i součinnost při pořádání kulturních a společenských akcí spojených se sv. Ludmilou. Součástí spolupráce by měla být i pomoc vedoucí ke zlepšení dopravního propojení obou obcí například prostřednictvím cyklostezky. Z á š t i t u nad projektem, který se uskuteční v letech 2016 – 2021, převzali předseda vlády Bohuslav Sobotka a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo kultury ČR, Arcibiskupství pražské a arcibiskup pražský a českých zemí, Senát Parlamentu ČR, Úřad vlády a Středočeský kraj.

Svatá Ludmila  

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech. I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku svému vnukovi ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. Z příkazu snachy Drahomíry byla 15. září 921 uškrcena na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Nejen její smrt, ale také přenesení jejích ostatků roku 925 na Pražský hrad do baziliky sv. Jiří mělo pro vytváření českého státu a budování přemyslovské politiky velký význam. Ludmila je vůbec první českou světicí a zároveň první ženou přemyslovské dynastie. Jako významnou ženu ji viděl i Karel IV., a proto nechal její životní příběh zobrazit na zdech Karlštejna. V období národního obrození se stala sv. Ludmila oblíbenou národní světicí a byly jí zasvěcovány nové kostely po celém světě. Je patronkou vinařů, matek, babiček, školství a výchovy dětí. www.svataludmila.cz

Zprávy

#

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci celý text

ostatní | 29. 9. 2016 | Autor: Hana Zárubová