Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Beroun na vlně investic

Typ: ostatní
Hospodaření města za rok 2017 skončilo rekordním přebytkem, který letos pomůže financovat významné investiční akce. Navíc se podařilo doplatit úvěr, který si město v minulosti vzalo na nákup Kulturního domu Plzeňka, druhý velký úvěr na rekonstrukci kanalizačního sběrače bude splacen v letošním roce. Rok 2017 byl ve znamení projektových příprav na investice, jejichž realizaci schválili v rámci rozpočtu berounští zastupitelé. U většiny z nich se počítá s využitím dotačních titulů. V případě, že by město dotace na větší investiční akce nezískalo, jeho zdravé hospodaření a nízká zadluženost dávají velkou šanci na poskytnutí výhodného úvěru.

„Vedení města v současném složení působí teprve od roku 2016, kdy nastoupilo za známých okolností. Není jednoduché nastoupit do rozjetého vlaku, přesto mohu zodpovědně říci, že jsou za námi vidět výsledky,“ říká starosta Ivan Kůs.

Podařilo se mimo jiné získat právo užívat zimní stadion a zahájit jeho postupnou rekonstrukci, zajistit výjimku ze zpoplatnění dálnice D5, podařilo se dořešit dlouholetou kauzu pozemků na golfu, vyřešit prodej podílu v TS Beroun, opravit poškozený most na Venediku, rekonstrukcí prošlo několik berounských ulic, pokračovaly práce na opravách mateřských a základních škol. „Zasadili jsme se o zkrácení uzavírky mostu na Zavadilku z devíti na čtyři a půl měsíce a dokončili první etapu rekonstrukce mateřské školy Pod Homolkou bez zásadního omezení jejího provozu. Převedení parkovacích ploch pod město přináší každoročně úsporu ve výši 2,5 milionů Kč,“ vyjmenoval místostarosta Michal Mišina.

Na světě jsou studie zaměřené na optimalizaci semaforů, systém parkování a revitalizace veřejných prostranství Hvězda, Homolka a berounského ostrova od Štulovny po lávku, obyvatelé sídliště mají nové parkoviště v Košťálkově ulici, bezplatné parkoviště s odpočinkovou zónou vzniklo v prostoru bývalého autobusového nádraží, pro děti byla rozšířena některá hřiště o nové herní prvky a cyklisté mají k dispozici největší síť cykloboxů v Česku, město dokončilo územní plán.

„V roce 2017 jsme zahájili odstraňování graffiti z veřejných ploch. Velkým přínosem pro bezpečnost dětí je nové dopravní řešení v oblasti Jungmannovy základní školy, zejména vznik světelného přechodu a propojovacího chodníku,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs.

Řadu zásadních investičních akcí zejména v oblasti školství a dopravy má město teprve před sebou.

Školství

„Beroun je dobrá adresa, což s sebou ale přináší řadu problémů. Podle prognózy bude potřeba do roku 2022 navýšit kapacitu základních škol o 300 míst a mateřských škol o 250 míst. V letošním roce zahájíme výstavbu nového pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici.Máme požádáno o dotaci, ale s výstavbou začneme i v případě, že s žádostí neuspějeme, “ říká starosta Ivan Kůs.

Také zahájení přístavby základní školy Komenského na Závodí je plánováno na letošní rok bez ohledu na to, zda město získá na realizaci dotaci. „Investice za řádově 150 milionů korun zahrnuje novou tělocvičnu, jídelnu, šest nových tříd, kabinety a sociální zařízení a dokončena by měla být do tří let. Projektantům se podařilo vyřešit umístění výtahu, díky němuž bude celá škola bezbariérová,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Rozpočet pamatuje i na mateřské školy. Jako první přijdou na řadu stavební úpravy v MŠ Tovární, jejichž výsledkem by měla být nová třída pro dvouleté děti. Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce čeká v letních měsících MŠ Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole v budově Komunitního centra v Bezručově ulici. „Našli jsme vhodné místo pro přestěhování denního stacionáře pro osoby bez přístřeší. Tento prostor tak můžeme využít pro vznik dvou nových tříd,“ dodal Mišina.

S výstavbou nové mateřské školy se počítá v lokalitě Pod Máchovnou, kde město získá od developera pozemek. Školku chce město realizovat v co nejmodernějším duchu, proto připravuje architektonickou soutěž.

Doprava

Největším zásahem do dopravy v Berouně bude letos zcela jistě rekonstrukce Plzeňské ulice, která by měla být zahájena pravděpodobně v polovině března. Město se na akci bude podílet výstavbou nových chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení. Po dobu rekonstrukce plánuje město Beroun společně s Královým Dvorem nabídnout cestujícím zvýhodněné jízdné v MHD. Na konkrétní podobě a pravidlech se zatím pracuje.

I letos budou pokračovat rekonstrukce komunikací tak, aby se v jejich rámci rozšířila kapacita parkovacích míst s minimálními zásahy do zeleně. Po směně pozemků v lokalitě Na Podole bude zahájena projektová příprava nového parkoviště P+R, které by mělo vhodně kombinovat zelené a parkovací plochy. „Byla ustanovena pracovní skupina, která při přípravě projektu zohlední i připomínky obyvatel ke vzhledu parkoviště,“ podotkl Michal Mišina.

Mezi investičními akcemi letošního roku nechybí rekonstrukce lávky přes dálnici D5 na Velkém sídlišti, která by měla být v plné výši pokryta ze státní dotace. Plynulosti dopravy by měla napomoci synchronizace světelné signalizace ve městě. Město Beroun dále pracuje na jižním obchvatu.

Občanská vybavenost

Berounští zastupitelé dali v loňském roce zelenou rekonstrukci venkovního bazénu na Velkém sídlišti. „Do konce roku chceme dokončit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení,“ sdělil Ivan Kůs. Rekonstrukce koupaliště zapadá do koncepce revitalizace Velkého sídliště včetně prostoru před Hvězdou a vzniku nového parku Homolka.

Zeleň je aktuální téma i pro další berounské lokality. Dotační titul na obnovu městské zeleně by mohl být využit na revitalizaci pravého nábřeží Berounky, konkrétně od Štulovny až k lávce na bývalé autobusové nádraží, na zesplavnění náhonu a vybudování mola v centru města. Po vybudování plynové kotelny v objektu městské knihovny se v letošním roce připravuje její rozšíření, zateplení objektu a úprava okolí. Projektově je již připravena výstavba kanalizace na Zavadilce. Kanalizace a vodovod se bude postupně řešit i v lokalitě Zdejcina.

„V současné době hledáme vhodné dotační tituly, které by pomohly s realizací těchto investičních akcí,“ uzavřel místostarosta. Kromě jiného město Beroun pracuje na koncepci kultury, sportu, připravuje se Program rozvoje města Beroun na období 2018 - 2030. Pozornost se v letošním roce věnuje i 100. výročí republiky.

O jednotlivých projektech budeme podrobněji informovat v dalších vydáních Radničního listu a na webových stránkách města.


Vytvořeno: 5. 2. 2018
Poslední aktualizace: 5. 2. 2018 07:58