Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Budou vlaky do Berouna jezdit tunelem?

Typ: ostatní
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje vybudovat dálkové propojení mezi Prahou a západní Evropou. Ve hře jsou tři základní varianty, jedna vede jižní trasou kolem Řevnic a Lochovic a dvě míří na Beroun.
K tomuto tématu se v září uskutečnila konference, kde byly právě tyto tři varianty ukázány. Projektanti nyní pracují na studii proveditelnosti, která by měla být ukončena na začátku příštího roku.

„Pro město jsou zajímavé dvě varianty, které míří právě k Berounu. Celá trať by měla být koncipována tak, aby v budoucnu po této trati mohly vysokorychlostní vlaky jezdit. V současné době ale nemají návaznost na západní Evropu, tudíž by se tunely zatím využívaly pro dálkové vlaky, příměstskou a nákladní dopravu,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.  V tunelech by vlaky mohly jezdit maximální rychlostí do 200 km/h.

Obě varianty mířící směrem na Beroun počítají s vyústěním u čistírny odpadních vod a v první etapě budou zakončeny na hlavním nádraží v Berouně. Dálková doprava bude pokračovat po stávajícím, zmodernizovaném koridoru směrem na Plzeň, protože ten umožňuje navýšení dopravy.

Pokud by v další etapě bylo potřeba pokračovat se stavbou vysokorychlostní trati a koridor Beroun – Králův Dvůr – Zdice by již kapacitně nedostačoval, je připravena varianta dalšího tunelu. Ten by vedl v kopcích jižně od Berouna a vyústil by před Zdicemi (jižně od dálnice cca v úrovni Knihova). „Pro Beroun a Králův Dvůr je tato zpráva potěšující v tom, že ve výhledu by z územních plánů mohly zmizet územní rezervy právě pro vybudování vysokorychlostní trati a které obě města významně omezují v rozvoji,“ upozornil Michal Mišina.

Pokud by nová trať vedla tunelem v kopcích pod Zavadilkou a Jarovem, dojde k dalšímu omezení hlukové zátěže v okolí Berouna. Zároveň se počítá s modernizací stávající trati tak, aby byla výrazně méně hlučná než v současném stavu. I při navýšení kapacity trati a především počtu vlaků v úseku Beroun – Zdice by tedy byla přijata taková opatření, aby se snížila hluková zátěž v údolí.

V případě, kdy dojde ke schválení jakékoli z předložených tří variant, se ze zkušeností s přípravou velkých železničních staveb předpokládá zahájení samotných prací za 5 až 10 let. „Stavba celého tunelu závisí na zvolené technologii. Při použití razících štítů by mohla být dokončena zhruba za deset let od zahájení stavby,“ dodal Michal Mišina.

 


Vytvořeno: 22. 10. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 08:10