Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (právnická osoba) Staženo: 40x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - památka (fyzická osoba) Staženo: 40x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 39x | 06.11.2017

Žádost o závazné stanovisko ke kolaudaci - nemovitost v památkové zóně (fyzická osoba) Staženo: 38x | 06.11.2017

Žádost o přidělení dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně Staženo: 68x | 25.09.2017

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 122x | 13.09.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání městské komunikace - zábor + uzavírka Staženo: 133x | 09.08.2017

Žádost o přechodné dopravní značení Staženo: 216x | 03.05.2017

Žádost o vydání závazného sanoviska k užívání stacíonárního zdroje Staženo: 441x | 12.01.2017

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje Staženo: 560x | 16.01.2017

Oznámení o zahájení realizace záměru na zemědělském pozemku Staženo: 326x | 29.11.2016

Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 662x | 24.05.2017

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 433x | 20.09.2016

Žádost o přidělení bezbariérového bytu v družstevní bytové výstavbě Palouček osobě s omezenou schopností pohybu a orientace Staženo: 286x | 10.08.2016

Žádost o vydání zvláštního užívání ploch veřejné zeleně Staženo: 369x | 18.04.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (právnická osoba) Staženo: 269x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - restaurování památky (fyzická osoba) Staženo: 251x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (právnická osoba) Staženo: 312x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - obnova (oprava) památky (fyzická osoba) Staženo: 432x | 23.05.2016

Žádost o závazné stanovisko - nemovitost v památkové zóně (právnická osoba) Staženo: 307x | 23.05.2016

Stránka