Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odborníci se přiklánějí k rekultivaci skládky Lištice

Typ: ostatní
Začátkem června se v Kulturním domě Plzeňka v Berouně uskutečnilo z rozhodnutí Středočeského kraje veřejné projednání studie EIA, která řeší vliv vyklizení části skládky Lištice na životní prostředí. Uskutečněné jednání ke studii EIA a její vypracování je jedním z nedůležitějších bodů, které jsou potřebné k povolení prací.

 

Od října 2016, kdy byl městu doručen rozsudek odvolacího krajského soudu, začal proces vedoucí k vyklizení části skládky Lištice.  Proběhla již řada konzultací s veřejnoprávními orgány a odborníky na životní prostředí a ochranu krajiny z příslušných ministerstev. „Zároveň jsme zadali zpracování analýzy rizik a následně i povinnou studii EIA (vliv na životní prostředí), která je společně s projektovou dokumentací nezbytnou součástí žádosti o povolení vyklizení pozemku podle veřejnoprávních předpisů. O ní rozhodne příslušný stavební úřad. Teprve poté bude možné vyčíslit přesné náklady prací. O všech těchto krocích průběžně informujeme veřejnost v Radničním listu, na webových stránkách města a na veřejných zasedáních zastupitelstva,“ uvedl starosta Ivan Kůs.

 

 „Ve všech krocích město v rámci projektové dokumentace a přípravy na splnění rozsudku postupuje s péčí řádného hospodáře, tudíž se snaží minimalizovat dopad na životní prostředí i finanční zátěž pro městský rozpočet,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.

 

Město současně splnilo i druhou část rozsudku a vyplatilo finanční kompenzaci za neoprávněné užívání pozemku jeho majiteli, a to ve výši 83 tisíc korun spolu s úrokem, jak stanovil odvolací Krajský soud v Praze, průměrná roční náhrada za užívání tedy činí 11 912,38 Kč.

 

Jak vyplynulo z veřejného projednání studie EIA, většina odborníků například z České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a správy CHKO, Krajské hygienické stanice, i soudní znalec z oboru toxikologie a zástupci občanů ze Závodí, Lištice, Jarova, Tetína či Králova Dvora považuje za nejpřijatelnější zachování stávajícího tělesa skládky bez zásahu do její vnitřní struktury. Předpokládá to odpovídající terénní úpravy, dovoz rekultivační zeminy, následnou biologickou rekultivaci a vybudování monitorovacího systému k průběžné kontrole podzemní vody. Stejné stanovisko zaujala i Rada Středočeského kraje a Krajský úřad.  

 

Veřejnému projednání EIA byl přítomen i nezávislý odborník, který byl vybrán Krajem na základě zákonného výběrového řízení. Jím zpracovaný posudek je poslední částí zjišťovacího řízení k záměru „Konečné řešení skládky Lištice“. Následně Středočeský kraj vydá Závěr zjišťovacího řízení, který bude určující pro další postup města.

 


Vytvořeno: 8. 6. 2018
Poslední aktualizace: 8. 6. 2018 11:15