Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt MAP ORP Beroun

Obecné informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

Představení projektu MAP ORP Beroun

MAP Prezentace setkani 20. 6. 2017

 

Finální podoba Ročního akční plánu MAP ORP Beroun bude schválena dne 14.12.2017 Řídícím výborem.

Roční plán aktivit MAP ORP Beroun

Příloha 1 logický rámec vazeb aktivit na strategické cíle MAP

Příloha 2 aktivity spolupráce k pripomínkování

Příloha 3 aktivity škol k připomínkování

Příloha 4 projekty infrastruktury k připomínkování

 

 

Dokumenty a výstupy projektu MAP ORP Beroun

SWOT analýza témat MAP

Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 1.0

Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 2.0

Komunikacni strategie MAP Beroun

Analytická část MAP ORP Beroun

 

Řídící výbor (ŘV MAP Beroun)

ŘV MAP Beroun

Statut ŘV projektu MAP

Jednací řád ŘV projektu MAP

Hlasování per rollam ŘV MAP ORP Beroun

Zápis z 1. jednání ŘV MAP

Zápis z 2. jednání ŘV MAP

Zápis 3. jednání ŘV MAP

Záznam ze setkání členů ŘV MAP ORP Beroun

Protokol o hlasování “per rolam“ ŘV MAP ORP Beroun

 

Partnerství MAP

V rámci rozvoje partnerství byly vytvořeny platformy s nejrůznějším zaměřením. Účastnící byly seznámeni s cíli projektu a došlo k nastavení činnosti těchto platforem.

Platforma zřizovatelé – sdružuje zástupce obcí a zástupce soukromých zřizovatelů. Zástupci jsou pravidelně informováni a účastní se připomínkovacího řízení ke strategickým dokumentům s územním dopadem.

Platforma ředitelů/lek ZŠ – byla založena pro sdílení zkušeností, získávání informací, navazování kontaktů. Všichni účastnici mohou navrhnout témata k diskuzi či hosty pro další schůzky.

Platforma ředitelky MŠ – funguje na stejném principu jako Platforma ředitelů/lek ZŠ.

Pracovní skupiny - jsou určené všem zájemců z řad laické či odborné veřejnosti, které zajímá téma zvyšování kvality vzdělávání v ORP Beroun. V rámci projektu fungují tři pracovní skupiny:

Zveme všechny zájemce na setkání pracovních skupin

 

  1. Pracovní skupina mateřské školy (pro zájemce o předškolní vzdělávání)
  2. Pracovní skupiny základní školy (pro zájemce o vzdělávání pro děti do 15 let věku)
  3. Pracovní skupina neformální (pro zájemce o mimoškolní a neformální vzdělávání)

Platforma Řídící výbor – složení výboru má reprezentativní zastoupení napříč všemi aktéry ve vzdělávání. Schvaluje strategické dokumenty a směřování projektu.

Platforma oborová –  je určena pro pedagogy se stejnou specializací. Smyslem platformy je předávání zkušeností, inspirací, ukázky nových forem výuky i pomůcek. Vytipovaní pedagogové mají za úkol připravit si prezentaci pro své kolegy a následně vytvořit prostor pro diskuzi.  

Informace o plánovaných setkání naleznete zde. Proběhlé akce naleznete v archivu.

Máte-li zájem dostávat pravidelné informace, napište manažerce projektu na e-mail: map@muberoun.cz.

 

Vzdělávací aktivity MAP

O další plánovaných vzdělávacích aktivitách na období 01 – 03/2018 vás budeme včas informovat.

 

 

 

/archiv-map/