Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komunitní plánování

 • VozíčkářiMěsto Beroun se v roce 2004 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb za účelem zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb a informovanosti o těchto službách.
 • Proces probíhá ve spolupráci všech subjektů, kterých se daná problematika týká - uživatelů, poskytovatelů, zadavatele a veřejnosti, přičemž potřeby a cíle všech účastníků procesu jsou si rovny.
 • Rozvoj místního partnerství je podporován aktivitami koordinační skupiny, pracovních skupin a aktivním zapojením široké veřejnosti.
 • Proces je organizačně řízen týmem, složeným ze zaměstnanců Městského úřadu Beroun a koordinátorky projektu.
 • Hlavním cílem procesu je vybudovat kvalitní síť sociálních služeb, ve které budou zdroje a prostředky využívány hospodárně, transparentně a srozumitelně.
 • DětiJiž v roce 2007 byl schválen "Komunitní plán sociálních služeb Beroun na období let 2008 -2013", na který plynule navázal "Komunitní plán sociálních služeb Beroun 2013 - 2017".
 • Probíhá příprava „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023“. Projekt je financován z prostředků EU. Bližší informace naleznete ZDE. 
 • Problémy, návrhy a řešení se projednávají ve čtyřech pracovních skupinách, na kterých se zástupci poskytovatelů, zadavatele, uživatelů a veřejnosti při setkávání snaží zlepšit život v Berouně. Jednání jsou veřejná, pracovní skupiny otevřené
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Město Beroun tímto zvolilo moderní nástroj pro objektivní zhodnocení své sociální politiky ve městě a efektivitu vynaložených finančních prostředků na poskytování sociálních služeb. Každému občanu svého města tím poskytlo prostor pro vyjádření svých přání a potřeb.
   

V případně zájmu kontaktujte koordinátorku komunitního plánování na níže uvedené e-mailové adrese, telefonním čísle nebo přijďte přímo na setkání pracovní skupiny.

Mgr. Iva Ludvíková, místní koordinátor KPSS
e-mail:
osvz15@muberoun.cz
tel: 311 630 263, 722 713 622, fax: 311 630 234