Obsah

PS senioři - květen 2018 Staženo: 12x | 03.07.2018

PS rodiny s dětmi - květen 2018 Staženo: 10x | 03.07.2018

PS osoby se zdravotním postižením - květen 2018 Staženo: 11x | 03.07.2018

PS osoby ohrožené sociálním vyloučením - květen 2018 Staženo: 11x | 03.07.2018

Prezentace PS - květen 2018 Staženo: 10x | 03.07.2018

Koordinační skupina - březen 2018 Staženo: 9x | 03.07.2018

Prezentace KS - březen 2018 Staženo: 10x | 03.07.2018

Zápis z jednání u kulatého stolu 12. 10. 2015 – dobrovolnictví Staženo: 82x | 18.04.2016

Harmonogram KPSS na rok 2011 Staženo: 211x | 18.04.2016

Realizační plán 2010-2011 obálka Staženo: 100x | 18.04.2016

Realizační plán 2010-2011 Staženo: 212x | 18.04.2016

Zápis z jednání u kulatého stolu 20. 4. 2010 Staženo: 134x | 18.04.2016

Zápis z jednání u kulatého stolu 23. 6. 2005 Staženo: 131x | 18.04.2016

Demografická analýza a prognóza města Beroun 2005 Staženo: 1334x | 18.04.2016

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb 2006 Staženo: 901x | 18.04.2016

Analýza dotazníkového šetření mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb 2009 Staženo: 500x | 18.04.2016

Druhy sociálních služeb - příloha k dotazníku pro věřejnost Staženo: 366x | 18.04.2016

Dotazník pro veřejnost v rámci komunitního plánování sociálních služeb Staženo: 325x | 18.04.2016

Analýza dotazníkového šetřeni pro širokou veřejnost Staženo: 415x | 18.04.2016

Zápis z jednání u kulatého stolu 23. 3. 2011 – sociální byty, problematika bezdomovectví Staženo: 149x | 18.04.2016

Stránka