Obsah

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun ze dne 27. 6. 2018 Staženo: 9x | 16.08.2018

Prezentace Koordinační skupiny KPSS Beroun - červen 2018 Staženo: 9x | 16.08.2018

PS senioři - květen 2018 Staženo: 29x | 03.07.2018

PS rodiny s dětmi - květen 2018 Staženo: 24x | 03.07.2018

PS osoby se zdravotním postižením - květen 2018 Staženo: 26x | 03.07.2018

PS osoby ohrožené sociálním vyloučením - květen 2018 Staženo: 31x | 03.07.2018

Prezentace PS - květen 2018 Staženo: 28x | 03.07.2018

Koordinační skupina - březen 2018 Staženo: 30x | 03.07.2018

Prezentace KS - březen 2018 Staženo: 24x | 03.07.2018

Zápis z jednání u kulatého stolu 12. 10. 2015 – dobrovolnictví Staženo: 97x | 18.04.2016

Harmonogram KPSS na rok 2011 Staženo: 219x | 18.04.2016

Realizační plán 2010-2011 obálka Staženo: 110x | 18.04.2016

Realizační plán 2010-2011 Staženo: 223x | 18.04.2016

Zápis z jednání u kulatého stolu 20. 4. 2010 Staženo: 148x | 18.04.2016

Zápis z jednání u kulatého stolu 23. 6. 2005 Staženo: 145x | 18.04.2016

Demografická analýza a prognóza města Beroun 2005 Staženo: 1357x | 18.04.2016

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb 2006 Staženo: 953x | 18.04.2016

Analýza dotazníkového šetření mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb 2009 Staženo: 529x | 18.04.2016

Druhy sociálních služeb - příloha k dotazníku pro věřejnost Staženo: 390x | 18.04.2016

Dotazník pro veřejnost v rámci komunitního plánování sociálních služeb Staženo: 344x | 18.04.2016

Stránka