Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vodovody a kanalizace upozorňují na nutnost šetřit vodou

Typ: ostatní
Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody vyzývá společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. všechny občany o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a její využití k osobní hygieně.

Žádáme Vás proto k omezení využití vody pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod.
V letním období může při špičkových odběrech nastat situace, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt odběry a může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech města. V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami.
Pokud bude současný charakter počasí i nadále pokračovat, přistoupí vodoprávní úřad k opatřením, která omezí, případně úplně zakáže odběry podzemních i povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů


Vytvořeno: 2. 6. 2017
Poslední aktualizace: 13. 8. 2017 23:07