Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zapojte se do přípravy nového programu rozvoje města

Typ: ostatní
Město Beroun připravilo koncept programu rozvoje města na období do roku 2030. Připravený pracovní návrh je podkladem pro diskuzi s obyvateli a pro společné pojmenování nejdůležitějších záměrů rozvoje města.
Tvorba nového programu rozvoje byla zahájena v květnu. Program je tvořen analytickou částí, návrhovou částí s dlouhodobou vizí, prioritami, opatřeními a aktivitami (činnostmi) a se střednědobým plánem stanovícím konkrétní řešení.

Důležitým východiskem bylo zhodnocení naplňování dosavadního rozvojového plánu z roku 2005. 36 % plánovaných aktivit bylo zcela zrealizováno, u 51 % aktivit bylo plnění částečné.

Základní tvůrčí platformou je tzv. pracovní skupina. Jejími členy jsou zástupci vedení města, zástupci různých organizací působících ve městě, ale také třeba starosta sousedního Králova Dvora či vedoucí správy CHKO Český kras. Snahou je, aby zde zazněly pestré názory a podněty tak, aby město dokázalo využít nových výzev. Pracovní skupina se dosud sešla dvakrát. V červnu se pracovní skupina podílela na návrhu dotazníku pro šetření obyvatel a diskutovala hlavní problémy města, na počátku října se zamýšlela na výsledky dotazníkového šetření a nad budoucí podobou města.

Neopominutelné je zapojení obyvatel. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 957 obyvatel města. Prostor byl dán i žákům základních a středních škol. Výsledky šetření jsou k dispozici na webových stránkách města.

Na základě dostupných podkladů, názorů obyvatel a podnětů členů pracovní skupiny byl zpracován první koncept programu rozvoje. Kompletní analytické části s údaji o městě a rámec návrhové části jsou k dispozici na webových stránkách města.

Vyzýváme občany k seznámení se s nimi a k zaslání podnětů. Současně zveme všechny občany na veřejné projednání rámce návrhové části.

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 16 hodin v Kulturním domě Plzeňka. Cílem jednání je umožnit občanům osobně se vyjádřit ke směřování města Berouna a k plánovaným rozvojových záměrům a navrhnout problémy k řešení.

Program jednání bude následující:
 Představení nejzajímavějších informací o městě
 Představení výsledku dotazníkového šetření
 Dotazy k analytické části
 Představení pracovního návrhu priorit, opatření a aktivit
 Diskuze ke konceptu návrhové části

Město považuje za důležité i zapojení mládeže. Proto proběhne ve čtvrtek 9. listopadu od 10 hodin v Kulturním domě Plzeňka představení programu rozvoje a diskuze se studenty středních škol.

Kompletní verze programu rozvoje bude v průběhu prosince opět k dispozici na webových stránkách města.
 


Vytvořeno: 23. 10. 2017
Poslední aktualizace: 23. 10. 2017 11:36