Cestovní ruch

Berounsko, z. s.

logoBerounsko, z. s. je takzvanou destinační agenturou (více o destinačním managementu zde). Založení spolku bylo připravováno již od roku 2017. Po důkladných jednání vznikl spolek v létě 2019, zakládajícími členy se staly města a obce:

 • Beroun,
 • Králův Dvůr,
 • Srbsko,
 • Svatý Jan pod Skalou,
 • Tetín,
 • Zdice.

Berounsko, z. s. marketingově zastřešuje přirozeně vymezenou turistickou oblast Berounsko. Spolek sdružuje poskytovatele služeb a produktů, kteří působí v cestovním ruchu, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností.

Poslání

Posláním spolku je dobrovolné sdružování a spolupráce aktérů cestovního ruchu za účelem lepšího využití pozitivních ekonomických, společenských a environmentálních efektů cestovního ruchu na prosperitu destinace za předpokladu dodržování principů trvale udržitelného rozvoje a to tak, aby docházelo k optimalizaci dopadů cestovního ruchu na destinaci.

Vize

Vizí spolku je vytvořit jedinečnou, konkurenceschopnou a celoroční destinaci cestovního ruchu se zachovalým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím, která bude atraktivní pro život místních obyvatel a kterou budou opakovaně vyhledávat turisté domácí i zahraniční.  Vizí spolku je také vytvořit dobře fungující a uznávanou agenturu destinačního managementu.

Stanovy a další dokumenty spolku je možno stáhnout zde.

Turistická destinace Berounsko

Západně od Prahy, podél toku řeky Berounky, rozkládá se oblast přírodních krás křivoklátských hvozdů a vápencové krajiny Českého krasu.

Berounsko je nádhernou destinací ve Středních Čechách, která proslula turistickými cíli, jako jsou hrady Karlštejn a Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Hamousův statek, lom Velká Amerika, Skryjská jezírka či poutní místa Tetín a Svatý Jan pod Skalou.

Spoustu dalších místa však zůstává neobjevena. A tak tu na návštěvníky čeká romantické říční údolí Berounky, krásná příroda, řada vyhlídek a rozhleden, rozmanité památky, půvabné vesničky, živé tradice a dochovaná lidová architektura a mnohem více!

Na Berounsku si na své přijdou milovníci historie, sportovci toužící po aktivním odpočinku, příznivci pěší turistiky, labužníci hledající gastro zážitky, rodiny s dětmi a všichni ti, kteří touží objevovat krásy naší země.

www.berounsko.net

mapa

STŘEDNÍ ČECHY z.s.

Spolek je založen jako krajská organizace destinačního managementu. Jedná se o vůbec první spojení bývalých okresních měst s podnikatelským sektorem. Úkolem spolku je zejména prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovní ruchu a spolupráce při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu Středočeského kraje, včetně marketingové podpory. Město Beroun je jedním z deseti přidružených členů.

Svaz města a obcí ČR

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce sedm set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.

Každodenní činnost je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí. Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2017 celkem 213 členů (202 řádných a 11 přidružených).

Činnost sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. Hlavním cílem sdružení je propagace a popularizace kulturního dědictví. Sdružení se svými partnery, Beroun nevyjímaje, organizuje množství akcí a soutěží, např.:

 • Brány památek dokořán
 • Dny evropského dědictví
 • odborné konference a semináře
 • soutěž Mladí fotografují památky
 • soutěž Památka roku
 • soutěž o titul Historické město roku

Město Beroun je držitelem prestižního titulu Historické město roku 2009. Jedná se o cenu udílenou za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, pořádanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj.

Sv. Ludmila 1100 let, z.s.

Sv. Ludmila 1100 let, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Účelem či posláním spolku je:

 • realizovat stejnojmenný projekt Svatá Ludmila 1100 let;
 • uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily a probouzet zájem o ní jako o první českou křesťanskou panovnici, první českou světici, zakladatelku českého státu, zakladatelku vládnoucí dynastie, matku českého národa, vychovatelku sv. Václava;
 • propojení úcty ke sv. Ludmile na mezinárodní úrovni.

Zakládajícími členy spolku jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům. Město Beroun již dne 17. 9. 2016 podepsalo memorandum o vzájemné spolupráci mezi Berounem, Tetínem a Spolkem. Dne 19. 12. 2018 usnesením č. 131/2018 Zastupitelstvo města Beroun souhlasilo s přihlášením města Beroun za člena spolu Svatá Ludmila 1100 let, z.s. s účinností od 1. 1. 2019.

Více informací ZDE