Obsah

Stránka

  • 1

Městské pocty

Laureáti Ceny města Beroun

Nominujte osobnosti na Cenu města Beroun

Víte o někom, kdo se nadmíru a dlouhodobě zasluhuje o propagaci Berouna? Kdo je velmi úspěšný ve svém oboru? Nebo znáte někoho, kdo vykonal skutek hodný uznání a ocenění? Takové osobnosti můžete navrhnout na Cenu města Beroun. Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah k Beroun. Návrh musí obsahovat zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Návrhy na udělení Ceny města Beroun mohou podávat nejen jednotlivci, ale také orgány města či členové zastupitelstva, stejně jako politické strany, občanská sdružení a hnutí či společenské organizace, které ve městě působí minimálně tři roky.O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním na návrh rady. Nominace je možné zasílat na e-mail osva@muberoun.cz nebo stačí vyplnit formulář ZDE.