Obsah

Zprávy

#

Přihlášky na prázdninový provoz do mateřských škol v Berouně

Do 30. dubna budou zveřejněny na jednotlivých stránkách mateřských škol zřizovaných městem Beroun přihlášky na prázdninový provoz pro školní rok 2020/2021. Formulář přihlášky bude ke stažení na internetových stránkách mateřských škol.
Forma podání přihlášky na prázdninový provoz bude umožněna v různých formách dle možnosti jednotlivých mateřských škol například: datovou schránkou, e-mailem, poštou aj. Způsob a možnosti podání se mohou u jednotlivých mateřských škol lišit. Veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách škol.
celý text

ostatní | 3. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Nová ředitelka ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí

Rada města Beroun dne 27. 5. 2020 usnesením č. 163/43/RM/2020 jmenovala Mgr. Evu Drbalovou ředitelkou Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 a to s účinností od 1. 7. 2020. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Petra Lišková

Zápis dětí do mateřské školy v Berouně pro školní rok 2020/2021

Na základě platných nařízení vlády spojených s pandemií virového onemocnění bude zápis probíhat v jednotlivých mateřských školách bez PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, a to dle níže uvedeného postupu a uvedenými způsoby. Přihlášky lze podat od 8. května do 14. května 2020. Informace o dílčích termínech a variantách podání se mohou v závislosti na možnostech jednotlivé mateřské školy lišit. Tyto informace naleznete na internetových stránkách škol, viz odkazy níže. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Petra Lišková

BEZPLATNÉ multimediální interaktivní učebnice  - pro školy, žáky, studenty a rodiče

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření - uzavření škol od 11. března 2020

Stát kvůli hrozbě koronaviru zakázal s platností od 10. března od 18:00 akce nad 100 účastníků. Od středy vláda zrušila také výuku v základních, středních i vysokých školách, mateřské školy budou fungovat nadále. Tato nařízení platí na dobu neurčitou. Jedná se o preventivní opatření k zamezení nekontrolovaného šíření nemoci. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu