Obsah

Zprávy

Nová ředitelka ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí

Rada města Beroun dne 27. 5. 2020 usnesením č. 163/43/RM/2020 jmenovala Mgr. Evu Drbalovou ředitelkou Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 a to s účinností od 1. 7. 2020. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Petra Lišková
#

Přihlášky na prázdninový provoz do mateřských škol v Berouně

Do 30. dubna bude probíhat sběr předběžných přihlášek na prázdninový provoz do berounských mateřských škol. Formulář přihlášky bude ke stažení na internetových stránkách mateřských škol.
Forma podání přihlášky na prázdninový provoz bude umožněna v různých formách dle možnosti jednotlivých mateřských škol například: datovou schránkou, e-mailem, poštou aj. Způsob a možnosti podání se mohou u jednotlivých mateřských škol lišit. Veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách škol.
celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Jitka Soukupová

Zápis dětí do mateřské školy v Berouně pro školní rok 2020/2021

Na základě platných nařízení vlády spojených s pandemií virového onemocnění bude zápis probíhat v jednotlivých mateřských školách bez PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, a to dle níže uvedeného postupu a uvedenými způsoby. Přihlášky lze podat od 8. května do 14. května 2020. Informace o dílčích termínech a variantách podání se mohou v závislosti na možnostech jednotlivé mateřské školy lišit. Tyto informace naleznete na internetových stránkách škol, viz odkazy níže. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Petra Lišková

BEZPLATNÉ multimediální interaktivní učebnice  - pro školy, žáky, studenty a rodiče

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření - uzavření škol od 11. března 2020

Stát kvůli hrozbě koronaviru zakázal s platností od 10. března od 18:00 akce nad 100 účastníků. Od středy vláda zrušila také výuku v základních, středních i vysokých školách, mateřské školy budou fungovat nadále. Tato nařízení platí na dobu neurčitou. Jedná se o preventivní opatření k zamezení nekontrolovaného šíření nemoci. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu