Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

V katastrálním území města Beroun se nachází několik dětských skupin, které zajišťují péči o děti od 1 roku věku dítěte do předškolního věku dítěte. Seznam dostupných dětských skupin najdete v Evidenci dětských skupin (e-EDS), kterou zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Seznam dětských skupin působících ve středočeském kraji v okresu Beroun je k dispozici zde: http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&okres=Beroun.

 

Dětská skupina Mevídek, Tyršova 58, Beroun

E-mail: info@prostorprorodinu.cz, tel.: 774 442 131

Medvídek

plakát ke stažení

 

Beránek se těší na vaše děti

Dětská skupina Beránek vznikla v prostorách Domu charity na berounském Jarově na začátku roku 2017, jako první zařízení tohoto typu na Berounsku. O deset dětí ve věku 1,5- 3 roky každý den pečuje již více než rok.

Herničky dětské skupiny jsou umístěny ve 2. patře Domu charity, k domu patří i vlastní uzavřená zahrada, kde na děti v teplém počasí bude čekat pískoviště, klouzačka apod. K Domu charity přináleží také jabloňový sad a přes něj vlastní přístup do blízkého lesa.

Výhodou dětské skupiny je pobyt dětí v malém kolektivu - nejvýše deset dětí. Starat se o ně budou vždy dvě „tety“. Naše tety – chůvy mají pedagogické vzdělání a kurz Chůvy a především zkušenosti s prací s nejmenšími jak z dlouholeté praxe se svěřenými, tak s vlastními.

Dětská skupina je určena nejmenším dětem cca od 2 let, počítáme s tím, že děti si zde budou zvykat na pobyt mezi dětmi bez maminek, není proto problém i umístění dítěte na kratší dobu během dne. Ideální doba je tři hodiny, zpočátku však je samozřejmě možné přivést syna či dceru na kratší dobu, tzv. „na zvykačku“ a samozřejmě je možné nějakou dobu strávit spolu s děťátkem přímo v herně.

Plán výchovy a péče odpovídá potřebám dětí předškolního věku a je maximálně přizpůsoben i dětem které ještě nedosáhly tří let věku. V dětské skupině je stanoven i harmonogram dne, základní režim je ve skupině dětí potřebný – navozuje pocit jistoty. Děti vědí, co se zhruba bude dít a učí se přijímat základní pravidla. Činnosti budou přizpůsobené délkou (15 -30 min) i náročností těm nejmenším, děti budou motivovány k činnosti, nebudou však k ní nuceny. Plán a harmonogram dne, stejně jako ceník hlídání a stravného naleznete na webu Farní charity v záložce dětská skupina.

Abychom naplnili požadavky grantu ESF, při návštěvě Dětské skupiny je nutné krom Smlouvy o poskytnutí péče donést také Potvrzení o postavení na trhu práce, protože vybudováním dětské skupiny chceme podpořit zaměstnávání rodičů s malými dětmi. Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na http://beroun.charita.cz/detska-skupina-beranek/ a nebo je dostanete osobně při návštěvě.  Kontaktní osobou je Mgr. Ivana Vašků, telefon 602 945 017, mail: dětská skupina@charita-beroun.cz. Obracejte se na nás již nyní!

Kolektiv Dětské skupiny Beránek

Farní charity Beroun